dokumenty szkolne

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Radomiu

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wewnątrzszkolne Ocenianie Uczniów

Organizacja i zasady działalności Oddziału Przedszkolnego

Regulamin szkoły

Procedury interwencyjne

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Indywidualny tok nauki

Nauczanie domowe

Nauczanie indywidualne

Egzamin sprawdzający

Egzamin poprawkowy

Egzamin klasyfikacyjny

BHP

Regulamin wycieczek

Regulamin sali komputerowej

Regulamin sali gimnastycznej

Regulamin wypożyczenia podręczników

Regulamin przerw

Regulamin świetlicy


dla rodzica

Karta zgłoszenia ucznia do szkoły podstawowej

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy (dla rodziców pracujących)

Podstawa programowa 2017

Ubezpieczenie 2018/2019: zakres warunki zgloszenie

Stypendium 2019/2020: procedura, pouczenie, pismo, wydatki kwalifikowane


Dane potrzebne do przekazania 1% podatku

Terminarz roku szkolnego 2018/2019

Podanie o egzamin poprawkowy

dla ucznia

Tygodniowy rozkład zajęć
Prawa i obowiązki ucznia szkoły podstawowej
Kryteria zachowania ucznia szkoły podstawowej


dla nauczyciela

Dane osobowe ucznia - druk
Formularz inwentaryzacyjny
Dynamiczne zarządzanie stroną www - instrukcja dla operatora
Dynamiczne zarządzanie stroną www - instrukcja dla autora
Formatowanie tekstu - ustalenia
Ulotka