Stowarzyszenie "Sami dla Siebie"


Stowarzyszenie"Sami dla Siebie" jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową im. J. Słowackiego. Zostało założone przez rodziców i nauczycieli po likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27.

We władzach Stowarzyszenia znalazły się następujące osoby:

prezes - pani Danuta Czapla
wiceprezes - pan Michał Gawroński
skarbnik - pani Barbara Niedzielska
członkowie - pani Halina Gwiazda i pani Bożena Marciniak

W Komisji Rewizyjnej zasiadają:
pan Robert Mazur - przewodniczący
pani Karolina Bugajska - wiceprzewodnicząca
pani Urszula Rodzim-Podsiadło - sekretarz

Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły. Każdy komu bliski jest problem istnienia naszej placówki, może zgłosić swój akces. Wpisowe wynosi 10zł, a miesięczna opłata członkowska zaledwie 1zł. Stowarzyszenie chętnie przyjmie w swoje szeregi wszystkich, którzy chcą coś zrobić dobrego dla naszej szkoły. Stowarzyszenie jest również wdzięczne za okazaną pomoc w tworzeniu Niepublicznej Szkoły Podstawowej na osiedlu "Obozisko".

Przekaż 1 % podatku na stowarzyszenie "Sami dla Siebie"


Informujemy, że Stowarzyszenie prowadzące naszą szkołę ma status Stowarzyszenia Pożytku Publicznego. W związku z tym można dokonać odliczenia 1% podatku na rzecz stowarzyszenia "Sami dla Siebie".

Stowarzyszenie "Sami dla Siebie"
Radom ul. Warszawska 3
KRS - 0000205430
Konto: 56-10204317-0000580200972273z góry jesteśmy wdzięczni za przekazanie 1% swojego podatku na w/w konto.

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok
Sprawozdanie finansowe za 2012 rok