Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego
w Radomiu ul. Warszawska 3
działająca na prawach szkoły publicznej

ZAPRASZA DO ODDZIAŁÓW "0" ORAZ KLAS PIERWSZYCH
  • nauka języka angielskiego od klasy "0"
  • zajęcia rytmiczno-muzyczne w klasach 0-I
  • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych: sportowych, muzycznych, plastycznych...
  • zapewniamy opiekę dzieciom rodziców pracujących
  • możliwe jest korzystanie z obiadów oraz zorganizowania dodatkowych posiłków
Szkoła zaprasza dzieci z terenu całego Radomia,
ponieważ jako szkoła niepubliczna nie ma obwodu i może przyjmować uczniów z całego miasta.karta zgłoszenia do szkoły podstawowej
karta zgłoszenia do świetlicy

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna !!!
Liczba miejsc ograniczona.


Zapisy prowadzi sekretariat szkoły w godz. 8.00-10.00 oraz 15.00-16.00
tel. (0-48) 364-19-91
503-398-029